چارت تشکیلاتی شهر ساعت

فروشگاه تهران


فروشگاه تهران : تهران | کریم خان زند | نبش آبان جنوبی | شماره ۲۶۰ | ۸۸۹۰۱۷۲۱

جواد وطن خواه

مدیر فروشگاه : جواد وطن خواه

فرید حاجی علیرضا
مدیر داخلی فروشگاه : فریدحاجی علیرضا
اشتری

مدیر شرکت ها : رضا اشتری

علی احدی
کارشناس فروش : علی احدی

کارشناس فروش : محمد عسگری
امید جزایری
کارشناس فروش : امید جزایری
امیرجهانبخش
کارشناس فروش : امیرجهانبخش
بهزاد زند
کارشناس فروش : بهزاد زند
مرتضی زند
کارشناس فروش : مرتضی زند
داوود یاری
کارشناس فروش : داوود یاری
منصوری
مدیر واحد تعمیرات : : داریوش منصوری

مسئول کارپردازی : صالح برکتی

فروشگاه شماره ۱ - سجاد


فروشگاه شماره ۱ : مشهد | بلوار سجاد | چهارراه بزرگمهر | نبش پاساژ شمس | تلفن تماس : ۳۷۶۱۸۹۸۰

احسان حصاری

مدیر فروشگاه : احسان حصاری
تلفن تماس ۳۷۶۱۸۹۸۰ داخلی ۱۰۰

فروشگاه شماره ۲ - سجاد


فروشگاه شماره ۲ : مشهد | بلوار سجاد | بزرگمهر شمالی ۲ | شماره ۳۸ |طبقه اول | تلفن تماس : ۳۷۶۴۷۷۷۱


مدیر حسابداری : علیرضا ضیا
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۰۵

کارشناس فروش : شاهین ابراهیمی
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۰۷


کارشناس فروش : علی شادمند
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۰۷
امامی

مدیر واحد تعمیرات : محمد امامی
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۰۸

میثم امامی

کارشناس تعمیرات : میثم امامی
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۵۶

مهدی پاکدل

مسئول کارپردازی : حسن پاکدل
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۰۶

فروشگاه شماره ۳ - احمدآباد


فروشگاه شماره ۳ : مشهد | خیابان احمدآباد | نبش خیابان عدالت | تلفن تماس : ۳۸۴۰۰۶۵۲

مجید مفتاحی

مدیر فروشگاه : مجید مفتاحی

علیرضا پرویزی

کارشناس فروش : علیرضا پرویزی

فروشگاه شماره ۴ - آرمیتاژ


فروشگاه شماره ۴ : مشهد | بلوار هفت تیر | برج تجاری آرمیتاژ | واحد ۲۰۵ | تلفن تماس : ۳۸۶۵۱۰۵۲

آرمان جلیلیان
مدیر فروشگاه : آرمان جلیلیان
محمد رضا مزروعی
کارشناس فروش : محمد رضا مزروعی
مسعود مفتاحی
کارشناس فروش : مسعود مفتاحی

واحد اداری


واحد اداری : مشهد | بلوار سجاد | بزرگمهر شمالی ۲| شماره ۳۸ |طبقه دوم | تلفن تماس : ۳۷۶۴۷۷۷۱

محمد طوسی

مدیریت تبلیغات و برندینگ : محمد طوسی
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۲۵

نوید نظری

مدیریت شرکت ها : نوید نظری
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۰۲

صادق منیری

مدیریت فروشگاه ها : محمد صادق منیری نیک
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی۱۱۰

علی اصغر ذوالفقاری

مدیریت مالی: علی اصغر ذوالفقاری
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۲۸

مرتضی خورشیدی

توسعه نرم افزاری : مرتضی خورشیدی
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۱۵

امیر رمضانی

مدیریت آموزش و روابط بین المللی : امیر رمضانی
تلفن تماس ۳۷۶۴۷۷۷۱
داخلی ۱۱۵