تاریخچه برند longines

,
ساعت Longines

ساعت Longines

لونژین در سال ۱۸۳۲ تاسیس شد. موسس آن اوگوست آگاسیز در کار تجارت تبحر داشت و مدتی در صنعت بانکداری کار می کرد. در سال ۱۸۳۲، او و دو تن از همکاران، هنری ریگیول و فلورین مورل (که برادر خوانده بودند) انتخاب شدند تا شرکت ساعت سازی خود را در شهر سن مایر راه اندازی کنند. مشارکت به نام شرکت رئیگل یانگ، که بعدها به لونژین تغییر نام داد، آغاز شد. کمی بعد، آنها خط مونتاژ خود را با مدل کامپیوتری آغاز کردند.
آگاسیز ارتباطات تجاری بزرگی در آمریکا داشت که به زودی بازار بزرگی برای ساعتهای ممتاز در شرکت های “رئیگل یانگ” و” کم توا” شد.

موسس برند لونژین

در نهایت هر دو ریگیول و مورل بازنشسته و آگاسیز کنترل شرکت کم توا را به عهده گرفت. او در سال ۱۸۵۰ به خاطر سلامت جسمی مجبور به بازنشستگی زودهنگام شد و برادرزاده اش، ارنست فرانسیسون در سال ۱۸۵۲را به کار گرفت. تا زمان مرگ آگاسیز در سال ۱۸۷۷ ، فرانسیسون تغییرات عظیمی و جدیدی ایجاد کرد. در سال ۱۸۶۶ زمینی در جنوب سنت مایر خریداری کرد و کارخانه ای در آن منطقه بنام لونژین ساخت در جایی که مکان حال حاضر لونژین نام گرفت.