تاریخچه برند اومگا OMEGA

,

بمدت بیش از ۱۶۰ سال ساعت های ما تاریخ سیاره ی زمین را ثبت و ضبط کرده اند. این ساعت های زیبا در فضا،در اعماق اقیانوس ها و در دستان رهبران دنیا، کاوشگران و تمام مردان و زنانی که قدر ترکیبی از عمل و طرح را در امگا میدانند، خدمات متمایزی ارایه میکند.

نوآوری های ساعت سازی امگا، بخشی از یک میراث است که به قرن ۱۹ برمیگردد. در حالی که ما محسور در آینده هستیم، به گذشته ی خود افتخار می کنیم.

موزه ی امگا برای نمایش اکثر ساعت های مشهور وجذاب اختصاص داده شده است. در این موزه، داستان برندی که تعریف لحظات تاریخی را ثبت می کند، بیان می کند.

 

ساعت و شکلات های سوییسی دو گزینه  ی با شکوه هستند. هم اکنون، امگا بهترین های این دو دنیا را برای شما به همراه یک  ارمغان آورده است که با یک  اقیانوس سیاره ای جدید در رنگ و طرح غنی هستند.